Pregătire pentru viață

Proiectul „Pregătire pentru Viață” își propune dezvoltarea personală și profesională a adolescenților din cartierul Gârcini și integrarea socio-economică a acestora prin implementarea a două componente specifice: sprijin educațional suplimentar (meditații) și sprijin social și moral (mentorat/orientare și consiliere vocațională) pentru reducerea abandonului școlar și asigurarea unui traseu profesional adecvat.

 

  • Mentorul acordă adolescenților o atenție deosebită și susținere, identifică oportunități educaționale și profesionale pentru aceștia și îi încurajează să își găsească și să valorifice aptitudinile (talentul) și aspirațiile;
  • Acționează ca un bun sfătuitor și prieten, ca un profesionist ce își oferă experiența de viață pentru a ajuta adolescenții să depășească obstacole și să îi motiveze în vederea parcurgerii unui traseu personal și profesional adaptat posibilităților sale și contextului socio-economic contemporan;
  • Mentorul este persoana care conştientizează tinerii asupra importanţei educației și formării profesionale, motivându-i pentru finalizarea studiilor, jucând astfel un rol semnificativ în prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar;
  • Promovează modele de succes despre trasee educaționale și/sau profesionale;
  • Monitorizează frecvența și participarea școlară a elevilor mentorați și propune soluții de îmbunatățire a parcursului școlar al acestora;
  • Alocă timp pentru menţinerea unei legături permanente cu elevul/ii prin sesiuni individuale şi de grup la care vor participa toţi tinerii aflaţi în responsabilitatea mentorului;
  • Participă la întalnirile lunare ale grupului de mentori;
  • Persoanele interesate de poziția de mentor pot proveni din orice domeniu profesional.

Spune colegilor tăi despre platforma de voluntariat
Voluntar@UniTBv

VOLUNTAR 2 UniTBv

Those who can, do. Those who can do more, volunteer.