Agenția Metropolitană Brașov

Agenţia Metropolitană Brașov este o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară, constituită la nivelul Polului de Creștere Brașov, fiind alcătuită din 18 membri. În prezent, următoarele comunităţi sunt membre ale Agenţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Braşov: Municipiul Braşov, Municipiul Săcele, Municipiul Codlea, oraşul Predeal, oraşul Ghimbav,  oraşul Râşnov, oraşul Zărneşti, comunele Bod, Budila, Cristian, Tărlungeni,  Prejmer, Hărman, Sânpetru, Hălchiu, Vulcan şi Feldioara, alături de Consiliul Judeţean Braşov.

Prin Agenția Metropolitană Brașov, autoritățile locale membre au acces la programe de dezvoltare finanțate din fonduri europene și la programe finanțate din fonduri ale Guvernului României. Astfel, în anul 2017, Agenția Metropolitană Brașov a accesat fonduri și implementat proiecte finanțate prin diverse Programe Operaționale, locale sau guvernamentale.

Echipa Agenției Metropolitane a desfășurat totodată, în concordanță cu obiectivele înscrise în statutul propriu, activități referitoare la:

 • Elaborarea și actualizarea documentelor de planificare strategică privind dezvoltarea Zonei Metropolitane Brașov – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
 • Acordarea de asistenţă tehnică şi consultanţă comunităţilor locale pentru dezvoltarea locală/regională şi derularea proiectelor de investiţii
 • Exercitarea rolului de custode pentru Ariile Protejate Muntelui Tâmpa și Stejerișul Mare
 • Consolidarea parteneriatelor existente și consituirea altora noi, destinate să susțină dezvoltarea durabilă a comunităților locale
 • Derularea pe cont propriu sau în parteneriat a numeroase evenimente din sfera socioculturală, educațională și de protecție a mediului

 

Obiective

 • Sprijinirea dezvoltării economice şi sociale a Zonei Metropolitane Braşov;
 • Identificarea mijloacelor de îmbunătăţire a infrastructurii;
 • Stabilirea parteneriatelor cu alte organizaţii publice şi private;
 • Identificarea surselor de finanţare necesare pentru implementarea proiectelor de dezvoltare;
 • Sprijinirea dezvoltării Parcurilor Industriale Tehnologice;
 • Stimularea şi atragerea de capital străin;
 • Implementarea activităţilor ce generează dezvoltare economică, socială şi culturală cu scopul creşterii calităţii vieţii;
 • Protejarea şi dezvoltarea moştenirii culturale;
 • Protejarea şi punerea în valoare a resurselor naturale în Regiunea Braşov;
 • Dezvoltarea turismului în regiunea Braşov;
 • Implementarea, monitorizarea şi evaluarea schimbărilor sociale şi economice generate de Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Braşov – atât în Braşov cât şi în celelalte comunităţi membre.
 • Management durabil al zonei istorice Braşov şi al celorlalte obiective istorice ale regiunii.

 

Activităţi

 • Derulează programe şi acţiuni ce asigură durabilitatea dezvoltării comunităţilor locale, a cooperării intercomunitare, a implicării directe a cetăţenilor în decizia publică.
 • Elaborează Strategiile de Dezvoltare Locală a localităţilor membre, conform planului de dezvoltare regională şi de amenajare a teritoriului, asigurând armonizarea acestora cu Strategia de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Braşov.
 • Acordă asistenţă tehnică şi consultanţă comunităţilor locale pentru dezvoltarea locală/regională şi derularea proiectelor de investiţii,  diversificarea şi re-orientarea mediului de afaceri şi a profilului economic al comunităţilor.
 • Colaborează cu organizaţii şi instituţii europene pentru promovarea şi implementarea legislaţiei, procedurilor şi politicilor europene în comunităţile din România.
 • Acţiunile în care Agenţia Metropolitană Braşov se implică vizează atingerea dezideratului de coeziune teritorială, economică şi socială la nivelul spaţiului metropolitan. Coeziunea la nivel metropolitan este elementul cheie al dezvoltării sustenabile şi competitive pentru întreaga zonă. Din acest motiv, portofoliul de proiecte/ acţiuni în care echipa AMB se implică variază de la proiecte de infrastructură la campanii de conştientizare şi creşterea nivelului de informare în diverse domenii.

 

Misiune

Promovarea şi susținerea cooperării dintre actori publici, privaţi şi O.N.G.-uri, pentru dezvoltarea durabilă, economică, socială şi culturală a Zonei Metropolitane Braşov.

Zona în care desfășoară proiecte

Zona Metropolitană Brașov: Braşov, Săcele, Codlea, Predeal, Ghimbav, Râşnov,  Zărneşti, Bod, Budila, Cristian, Tărlungeni,  Prejmer, Hărman, Sânpetru, Hălchiu, Vulcan şi Feldioara

Etichete

strategieproiecte cu finanțare europeană și naționalămobilitate urbanăcustodiearia protejată Muntele Tâmpa

Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov

Cojocaru Andreea, specialist comunicare
cojocaru.andreea@metropolabrasov.ro

VOLUNTARUUTBv

Daca doresti sa intri in contact cu Agenția Metropolitană Brașov si sa participi la actiunile lor de voluntariat, logheaza-te sau creeaza-ti un cont.