Migrant Integration Center

Din anul 2011, datorită formării profesionale a preşedintelui asociaţiei, a fost fondat Centrul de Integrare pentru Străini Brașov – Migrant Integration Center Braşov – cu care a început să coordoneze proiecte de integrare a imigranţilor în Braşov, proiecte finanţate de Ministerul de Interne şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Biroul în România. Aceste proiecte au fost derulate începând cu anul 2011 şi se desfşoară şi astăzi.

Colaborarea Centrului de Integrare pentru străini Braşov cu OIM România şi Ministerul Administraţiei si Internelor – Inspectoratul General pentru Imigrări are ca bază OG 44/2009 privind integrarea socială a imigranţilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale UE şi SEE.

Grupul ţintă al Centrului de Integrare pentru Străini Braşov (Migrant Integration Center Braşov) este format din: resortisanţi ai ţărilor terţe (cetăţeni care provin din afara Uniunii Europene şi a Spaţiului Economic European), refugiaţi şi solicitanţi de azil, cetăţeni ai UE şi SEE. Aceştia provin dintr-o diversitate foarte mare de ţări:

 • Ţări arabe şi din Orientul Mijlociu precum Iordania, Siria, Liban, Palestina, Iran, Israel, Irak, Tunisia, Maroc, Egipt, Libia;
 • Ţări latino-americane precum: Cuba, Columbia, Republica Dominicana, Peru, Chile, Brazilia, Mexic, Venezuela;
 • Africa: Nigeria, Benin, Sudan, Botswana;
 • Asia de Sud si de Est: India, China, Coreea de Sud, Filipine, Japonia, Nepal, Pakistan, Thailanda, Vietnam, SriLanka, Ecuador,;
 • Dar si din SUA, Australia, Noua Zeelanda, Canada, Federatia Rusa, Ucraina, Turcia, Albania
 • Uniunea Europeană (Germania, Italia, Marea Britanie, Belgia, Polonia, Olanda, Finlanda).

Statutul acestora este, de asemenea, divers. Migranţii care solicită sprijin centrului nostru sunt:

 • membrii de familie ai cetăţenilor români (soţi sau soţii de naţionalitate străină);
 • imigranţi veniţi în scop de muncă;
 • studenti;
 • activitati religioase;
 • voluntariat;
 • oameni de afaceri;
 • refugiaţi;
 • solicitanţi de azil

Centrul de Integrare pentru Straini Braşov face parte dintr-o reţea naţională de Centre de Integrare aflate pe întreg teritoriul României şi scopul lor este facilitarea integrării imigranţilor în societatea românească prin oferirea de servicii de integrare. Alte Centre de Integrare sunt localizate la: Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Cluj, Sibiu, Oradea, Craiova, Galaţi, Giurgiu, Constanţa, Baia Mare, Suceava.

Mai jos este un sumar al activităţilor principale ale Centrului de Integrare pentru Straini Braşov. Menţionăm că acestea sunt cele generale şi principale, însă activitatea CRI Braşov este mult mai extinsă având în vedere diversitatea şi multitudinea problematicilor cu care imigranţii din Braşov se confruntă.

Organizarea de cursuri de limba română

Centrul nostru organizează începînd cu anul 2011 cursuri de limba română pentru cetăţenii imigranţi din Braşov. Aceste cursuri sunt organizate în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov în conformitate cu OMECI 5924/12.11.2009 privind organizarea cursului de limba română pentru imigranţii adulți care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.

 • Alte cursuri necesare integrării imigranţilor în societatea românească, cum sunt cursurile dedicate obţinerii cetăţeniei române împreună cu specialişti in domeniul cetaţeniei şi al imigraţiei în România; educaţie financiară.
 • Activităţi de informare despre ţările de origine şi meseriile imigranţilor in Braşov organizat în şcolile din Braşov
 • Organizarea de activităţi educaţionale, socio-culturale şi recreaţionale pentru imigranţii din Braşov
 • Consiliere şi informare privind legislaţia în domeniul imigraţiei şi punerea în legalitate a imigranţilor;
 • Consiliere şi informare cu privire la ocupare, accesul la serviciile de sănătate, educaţie, servicii sociale, locuinţe, aspecte juridice, participare activă la viaţa comunităţii în care trăiesc.

Menţionăm că în anul 2013 am deschis la sediul Serviciului pentru Imigrări din Braşov din strada Nicolae Titulescu, în colaborare cu Serviciul pentru Imigrări, un Punct de Informare necesar pentru imigranţii care locuiesc in Braşov. Acesta este alimentat lunar cu materiale informative în 8 străine (engleză, franceză, farsi, arabă, chineză, kurdă, turcă, spaniolă) şi au ca scop informarea cetăţenilor imigranţi despre modalităţile de integrare în Braşov, drepturile şi obligaţiile acestora, serviciile oferite de Centrul de Integrare pentru Straini Braşov (cursuri de limba română, informare şi consiliere, activităţi socio-culturale şi educaţionale, informaţii juridice).

 • Asistenţă financiară (pentru achiziţia de alimente, îmbrăcămine, plata chiriei, plata utilitaţilor) şi asistenţă financiară pentru plata asigurărilor medicale şi servicii medicale pentru categoriile vulnerabile (refugiaţi, persoane în vârstă, bolnavi cronici, tineri, femei, copii);
 • Festivalul Ziua Multiculturalităţii în Braşov care este un eveniment anual al Centrului Regional de Integrare pentru Imigranţi din Braşov organizat cu scopul de a educa şi de a promova diversitatea culturală. Activităţile festivalului promovează şi încurajează dialogul intercultural, comunicarea şi cooperarea dintre culturi, încurajează toleranţa, respectul pentru diversitate şi combaterea stereotipurilor şi prejudecăţilor.

 

Echipa Centrului:

 • 1 coordonator al Centrului  de Intregrare pentru Straini Braşov
 • 1 consilier al Centrului Intregrare pentru Straini Braşov
 • 2 mediatori interculturali ai al Centrului de Intregrare pentru Straini Braşov
 • 4 profesori de limba română
 • voluntari

Echipamente şi birouri

 • Punct de lucru: Str. Iuliu Maniu nr. 52  în cadrul Colegiului Transilvania. Asociaţia are in închiriere 2 camere totalizand 60 mp.
 • 1 cameră (30 mp) este sediu de birou şi spaţiu de consiliere şi informare dotată cu masa de conferinţe, birouri, dulapuri arhivare, spaţiu joacă copii, 2 imprimante multifuncționale, 3 laptop-uri, conexiune la internet, 2 telefoane mobile
 • 1 cameră (30 mp) este sală de desfăşurare a activităţilor asociaţiei: cursuri de limbă română, activităţi de acomodare culturală, activităţi de informare, activităţi socio-culturale şi educaţionale dotată cu mobilier (mese şi scaune), whiteboard, smartboard, televizor, videoproiector, ecran de proiecţie, sistem de sunet, laptop.

Alte resurse relevante

Mediatori interculturali: 2 mediatori interculturali ai asociaţiei noastre. Aceştia sunt cetăţeni terţi, membrii de familie ai unor cetăţeni români şi provin din Republica Dominicană şi din Peru. Aceştia sunt angajaţi în cadrul Centrului Regional de Integrare pentru Imigranţi Braşov şi au urmatoarele responsabilităţi:

 • Asistarea migranţilor în procesul de integrare în societatea românească luând în considerare faptul că aceștia provin din medii sociale diferite și au tradiții, culturi și religii diferite
 • Promovarea dialogului intercultural prin stimularea respectului, a cunoașterii reciproce, diversității culturale și incluziunii sociale
 • Identificarea şi referirea migranţilor (beneficiarii unei forme de protecție internațională (BP) în România şi resortisanții țărilor terțe (RTT) cu ședere legală în România)
 • Asistarea membrilor comunităţilor străine în relaţia cu autorităţile locale
 • Organizarea sesiunilor de acomodare culturală pentru migranți
 • Organizarea evenimentelor socio-culturale şi activităţilor recreaţionale la care vor participa migranţii şi membrii comunităţilor locale
 • Participarea la organizarea altor evenimente locale şi regionale

Voluntari: 10. Aceştia sunt atât de naţionalitate română, cât şi străină. În cadrul Centrului de Integrare pentru Straini Braşov aceştia acţionează drept liant între reprezentanţii comunităţilor de imigranţi, cât şi reprezentanţii comunităţii şi instituţiilor din România, promovând dialogul şi cooperarea dintre acestea. Astfel aceştia au urmatoarele responsabilităţi:

 • Activităţi de identificare şi referire a beneficiarilor (beneficiari de protecţie internaţională şi resortisanți ai țărilor terțe)
 • Însoţirea beneficiarilor la diverse instituţii şi asistarea acestor cu situaţiile dificile care pot apărea
 • Organizarea evenimentelor socio-culturale-educaţionale şi activităţilor recreaţionale la care vor participa migranţii şi membrii comunităţilor locale
 • Participarea la organizarea altor evenimente locale şi regionale
 • Sarcini administrative

 

Parteneri media constanţi ai asociației: mass media locala (presa scrisă și TV: 24 FUN, Zile și Nopți, Transilvania Expres, Monitorul de Brașov, Buna Ziua Brașov, Digi TV, TVS Holding, RTT). Centrul colaborează în activitatea sa cu:

 • Serviciul pentru Imigrări Braşov și Covasna
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov
 • Camera de Comerţ şi Industrie Brasov
 • Casa de Asigurari de Sanatate
 • Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca
 • Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectii Sociale
 • Institutul Confucius Braşov
 • Asociația Musashino
 • Asociația Interculturală Română-Coreeană
 • Asociația Tinerilor Basarabeni din Braşov
 • AIESEC
 • Universitatea Transilvania
 • Serviciul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brașov
 • Firme private: restaurantul coreean Bon-Korean, restaurantul peruan Perumania, restaurantul Libanez Amasi,
 • Mass Media locala
 • Angajatori locali

În țară, centrul are sprijinul urmatoarelor organizații:

 • Organizația Internațională pentru Migrație – Agenţie ONU
 • Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi – Reprezentanţa în România
 • Inspectoratul General pentru Imigrări – Direcţia Azil şi Integrare
 • Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Studiilor – CNRED
 • Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi (CNRR)
 • Institutul Intercultural din Timișoara
 • Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România—AIDRom (care gazduieşte Centrul Regional de Integrare pentru migranţi la Bucureşti şi Timişoara)
 • Centrul de documentare și cercetare în domeniul integrării imigranților (Cluj)
 • Asociația Solidaritatea Umană 2011 (Pitești)
 • Fundația Schottener Servicii Sociale (Bucuresti)
 • Liga Apărării Drepturilor Omului Cluj (care găzduişte Centrul Regional de Integrare pentru Migranţi la Cluj)
 • Asociația Global Help (care găzduişte Centrul Regional de Integrare pentru Imigranţi la Craiova) Asociatia de Ajutor Familial ProVita (care găzduişte Centrul Regional de Integrare pentru Migranţi la Sibiu)
 • Centrul pentru Resurse Civice (Constanta)
 • Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare (Bucuresti)
 • Asociația Filantropia Oradea (care găzduişte Centrul Regional de Integrare pentru Migranţi la Oradea)
 • Amnesty International
 • Ambasade

De asemenea, centrul nostru este membru al:

 • Comitetului Interministerial Coalitia Nationala pentru Integrarea Refugiatilor
 • Forumului Consultativ sub umbrela EASO (European Asylum Support Office). Centrul nostru a contribuit cu date in ultimii 3 ani la rapoartele la nivel european privind imigratia si azilul in România (easo.europa.eu).
 • Coalitia pentru Drepturile Migrantilor si Refugiatilor (CDMiR)

Voluntariat și internship

Centrul nostru oferă posibilitatea experienței de voluntariat, practică și internship!

Centrul a găzduit de-a lungul timpului serii de studenți care au finalizat stagiul de practica obligatoriu pentru studiile universitare. Aceștia au intervievat străini care locuiesc in Brașov si sunt membrii ai centrului nostru, iar interviurile lor au fost publicate in reviste de specialitate cum este Revista Migrant in Romania.

Află mai multe

Profilul voluntarilor căutați

În cadrul Centrului de Integrare pentru Străini Braşov, voluntarii acţionează drept liant între reprezentanţii comunităţilor de imigranţi şi reprezentanţii comunităţii şi instituţiilor din România, promovând dialogul şi cooperarea dintre acestea.

Zona de activitate

Județele Brașov și Covasna.

Etichete

comunicarePRpromovareacceptareimigranțimulticulturalinterculturalcursuri de limba românăintegrare

Centrul de Integrare pentru Străini - Migrant Integration Center - Brașov

Astrid Hamberger, coordonator centru,
astrid2001ro@yahoo.com

Mincu Ionela Liliana, asistent centru,
contact@migrantbrasov.ro

 

VOLUNTARUUTBv

Daca doresti sa intri in contact cu Migrant Integration Center si sa participi la actiunile lor de voluntariat, logheaza-te sau creeaza-ti un cont.