Instruire seniori în vederea utilizării aparaturii smartphone, PC și tabletă

ANUNȚ RECRUTARE VOLUNTAR

Direcția de Asistență Socială Brașov, cu sediul în str. Panselelor nr.23, recrutează un voluntar la Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber, situat pe str. Gladiolelor, nr.4, care să asigure sprijin și îndrumare beneficiarilor persoane vârstnice în utilizarea aparatelor smartphone, tablete, PC, precum și a aplicațiilor instalate (ex. WhatsApp, Facebook, etc).

În conformitate cu prevederile Legii nr.78/2014 – Legea privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare, Direcția de Asistență Socială încheie contracte de voluntariat, iar la finalul perioadei de voluntariat, la cererea voluntarului eliberează un certificat de voluntariat.

Menționăm faptul că activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite, conform art.10, alin.2) din Legea nr.78/2014, cu modificările și completările ulterioare.

 

Documente necesare înscrierii în programul de voluntariat:

  • Cerere-tip și declarație de confidențialitate (disponibile pe site-ul www.dasbv.ro la secțiunea Parteneriat comunitar/Voluntariat/Vreau sa fiu voluntar)
  • Curriculum Vitae –model Europass
  • Carte de identitate (copie Xerox)
  • Acte de stare civilă, după caz (copie Xerox)
  • Acte de studii (diplome, certificate care să ateste studiile necesare desfășurării activităților de voluntariat în domeniul solicitat)
  • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie, în original.

Copiile actelor mai sus menționate se prezintă însoțite de documentele originale sau în copii legalizate.

Detalii privind desfășurarea proiectului

Perioada / Programul

Perioada de voluntariat, precum și programul de desfășurare a activităților vor fi stabilite la încheierea contractului de voluntariat, în funcție de disponibilitatea voluntarului.

Locație

Direcția de Asistență Socială Brașov

Locuri disponibile

Avem nevoie de 1 voluntar.

Partener

Acest proiect este propus de
Direcția de Asistență Socială Brașov

Înregistrare

Pentru a participa la această oportunitate de voluntariat este nevoie să te loghezi


În cazul în care nu ai cont, atunci îți poți crea unul acum.

Spune colegilor tăi despre această oportunitate de voluntariat

VOLUNTAR 2 UniTBv

Those who can, do. Those who can do more, volunteer.