Direcția de Asistență Socială Brașov

Direcția de Asistență Socială Brașov prin Complexul de Servicii de Asistență Socială pentru persoane vârstnice oferă servicii comunitare de prevenire şi depăşire a unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă, în scopul păstrării autonomiei persoanelor vârstnice, al prevenirii marginalizării şi excluziuni sociale. Obiectivul principal este sprijinirea persoanelor vârstnice din municipiul Braşov prin acordarea de servicii comunitare constând în:

1. îngrijire la domiciliul persoanelor vârstnice aflate în situaţia de dependenţă socio-medicală, în vederea reducerii numărului persoanelor care solicită asistenţă de specialitate în instituţii prin oferirea următoarelor servici:

 • servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare; igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare; transfer şi mobilizare; deplasare în interior; comunicare;
 • servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei; efectuare cumpărături; activităţi de menaj; însoţire la medic sau la alte instituţii;

2. servicii în cadrul Centrului de zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (tip club) și Centrului de Zi de Asistență și Recuperare pentru Persoane Vârstnice în scopul prevenirii marginalizării şi pentru reintegrarea socială prin antrenarea la activităţi culturale şi sociale; aceste servicii constau în:

 • activităţi de petrecere a timpului liber (jocuri, excursii, drumeţii, audiţii muzicale, vizionare filme, cerc de pictură, cor);
 • consiliere socială şi administrativă (îndrumarea la diferite instituţii, demersuri pentru obţinerea unor drepturi);
 • antrenarea la activități sociale și culturale;
 • programe de educație pentru sănătate, gimnastică de întreținere;
 • consiliere psihologică, la solicitarea beneficiarilor.
 • alte măsuri de intervenţie în situaţii de risc sau de dificultate, conform atribuţiilor serviciului public de asistenţă socială prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

Căminul pentru persoane vârstnice asigură condiţii corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi reabilitare funcţională, activităţi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică, persoanelor vârstnice care au împlinit vârsta de 65 ani, au domiciliul stabil în Municipiul Braşov, nu sunt încadrate într-o categorie de persoane cu handicap şi nu suferă de o afecţiune care presupune asistenţă medicală de specialitate.

 

Direcția de Asistență Socială Brașov prin Serviciul pentru Protecția Socială a Copilului și Familiei, având ca obiectiv general reducerea numărului de copii cu domiciliul în municipiul Braşov pentru care se propune instituirea unei măsuri de protecţie specială, oferă servicii precum:

 • identificarea copiilor şi a familiilor lor, care se află într-o situaţie de dificultate (risc de abandon, violenţă în familie, abuz, absenteism/abandon şcolar, comportament deviant);
 • consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor care le revin, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 • prevenirea separării copilului de familie, respectiv evaluarea situaţiilor care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii;
 • consilierea copiilor cu absenteism şcolar, colaborarea cu şcolile în vederea prevenirii şi combaterii abandonului şcolar şi a absenteismului şcolar
 • consilierea psihologică a copiilor aflați în evidență precum și a aparținătorilor acestora.

 

Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflați în situații de risc “ASTRA” oferă servicii pentru protecţia copilului, cu misiunea de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor. Servicii oferite copiilor:

 • activităţi de îngrijire
 • activităţi de educaţie
 • activităţi de recreere-socializare
 • consiliere psihologică și socială
 • activităţi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă
 • orientare şcolară şi profesională

Servicii oferite părinților/aparținătorilor:

 • activităţi de sprijin, consiliere, educare.

 

Serviciul de asistenţă socială pentru persoanele cu dizabilităţi are ca obiectiv principal sprijinirea persoanelor cu dizabilități în vederea obținerii unor drepturi stabilite de prevederile legale în vigoare.  Serviciile furnizate sunt:

 • informarea persoanelor cu dizabilităţi şi a aparţinătorilor acestora cu privire la drepturi şi obligaţii, conform prevederilor legale în vigoare;
 • măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea diminuării efectelor situaţiilor de criză;
 • măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor aflate în dificultate;
 • măsuri și acțiuni de conștientizare și sensibilizare socială;
 • activităţi de consiliere psihologică şi grupuri de suport;
 • măsuri și acțiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

 

În cadrul Direcției Asistență Socială Brașov îşi desfăşoară activitatea Centrul pentru persoane fără adăpost, a cărui misiune este combaterea marginalizării şi riscului excluderii sociale a persoanelor fără adăpost, prin intermediul celor trei servicii:

 • serviciul adăpost de noapte,
 • serviciul centrul rezidențial,
 • serviciul centrul de zi de informare și consiliere,

Prin cele trei componente ale sale, centrul oferă următoarele servicii:

 • asigurarea de găzduire pe perioadă determinată
 • hrană
 • consiliere socială, psihologică, juridică
 • activități de reinserţie/reintegrare socială

 

Serviciul prestații sociale are ca obiectiv acordarea de prestații și servicii sociale cu caracter primar, menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situațiilor de risc în care se pot afla diferite categorii sociale (copil, familie, persoane singure, persoane vârstnice, persoane fără venituri, precum și a oricăror alte persoane aflate în nevoie). Tipuri de servicii acordate:

 • venit minim garantat
 • alocaţia pentru susţinerea familiei
 • ajutor de încălzire a locuinţei
 • indemnizaţie pentru creşterea copilului
 • alocaţia de stat pentru copii
 • masa la cantina de ajutor social
 • tichete sociale
 • stimulent educaţional

 

Activități desfășurate

În anul 2017, Direcţia de Asistență Socială Brașov, prin personalul cu atribuții în domeniul serviciilor sociale, a implementat campanii de promovare și sensibilizare astfel:

1. Cu ocazia Zilei Mondiale a conștientizării abuzului asupra vârstnicilor, a fost organizată o campanie de informare și sensibilizare a comunității cu privire la problematica abuzului, asupra persoanelor  serviciilor sociale oferite persoanelor vârstnice din municipiul Brașov. Scopul campaniei a vizat:

 • conștientizarea comunității locale cu privire la problematica abuzului asupra persoanelor vârstnice;
 • susținerea unor sesiuni de informare a beneficiarilor și a personalului de specialitate din serviciile Direcției de Servicii Sociale Brașov cu privire la formele de abuz exercitate asupra persoanelor vârstnice precum și cu privire la modalitățile de prevenire a abuzului asupra vârstnicului;
 • identificarea și implicarea actorilor publici și privați din comunitate care pot prelua și disemina informații utile cu privire la problematica abuzului asupra persoanelor vârstnice.

2. Cu ocazia Zilei Mondiale a Asistenței Sociale, împreună cu Asociația Asistenților Sociali din România (AsProAs) a fost organizat un evenimenent care a avut ca scop celebrarea profesiei de asistent social. Cu aceeași ocazie, în cadrul ”Zilei porților deschise”, Direcția de Servicii Sociale a promovat serviciile licențiate, oferind posibilitatea publicul larg de a vizita centrele care oferă servicii sociale și au sediul în clădirea Căminului pentru Persoane Vârstnice- Str Gladiolelor nr. 4: Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip Club), Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, Serviciul de recuperare neuromotorie de tip ambulator, Centrul de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, Unitatea de îngrijiri la domiciliu, Căminul pentru Persoane Vârstnice.

3. Cu ocazia Zilei Mondiale a Primului Ajutor, Direcția de Asistență Socială a organizat o sesiune de instruire cu privire la tehnicile de prim ajutor care și-a propus să contribuie la:

 • sensibilizarea participanților cu privire la importanța cunoașterii tehnicilor de prim ajutor și acordarea acestuia în cazul poate contribui la ajutarea ;
 • cunoașterea riscurilor și a tipurilor de accidente care pot apărea în interacțiunea cu beneficiarul și situații specifice ce pot fi cauzate de diversele patologii ale acestora
 • însușirea unor tehnici de prim ajutor

4. Campanie de promovare a unui stil de viaţă sănătos şi activ ”Mersul pe jos te menține sănătos”,

5. Campanii de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate, conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială: ”Ziua Mondială a Sănătății Mintale”, “Ziua Europeană a Luptei Împotriva Traficului de Persoane”, “Ziua Internațională a terapiilor ocupaționale”.

Direcția de Asistență Socială Brașov funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al municipiului Brașov și asigură la nivelul municipiului, aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială. Misiunea Direcției de Asistență Socială Brașov este aceea ca, prin serviciile sociale şi beneficiile sociale acordate, să asigure dezvoltarea capacităţilor indivizilor şi/sau a comunităţilor pentru soluţionarea propriilor nevoi sociale, precum şi pentru creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială.

Voluntariatul în Direcția de Asistență Socială Brasov îți poate oferi activități noi, motivație și o nouă viziune asupra vieții tale personale și profesionale.

Tipuri de proiecte de voluntariat

Persoane vârstnice, copilul și familie, persoane cu handicap, persoane defavorizate, cu risc de marginalizare socială, persoane fără niciun venit sau cu venituri reduse, persoane adulte fără adăpost, persoane sau familii cu risc de marginalizare socială

Zona de activitate

Brașov

Etichete

persoane vârstnicepersoane cu handicapprevenirea marginalizării socialeprestații și beneficii socialepersoane defavorizateprotecția copilului și familiei

Direcția de Asistență Socială Brașov

Persoane de contact
Rita Piciorea

Codruța Coșorean

+40 368 469995 int. 812

+40 368 465415 int. 812

+40 368 465081 int. 812

VOLUNTARUUTBv

Daca doresti sa intri in contact cu Direcția de Asistență Socială Brașov si sa participi la actiunile lor de voluntariat, logheaza-te sau creeaza-ti un cont.